Privatumo politika

Privatumo politika paaiškina kaip UAB „Redgo Lithuania“ (toliau vadinama „Redgo“ „mes“) apdoroja ir saugo Jūsų asmeninius duomenis. 

Redgo apdoroja Jūsų duomenis kada Jūs tampate mūsų klientu, gaunate naujienlaiškį ar kitą elektroninę komunikaciją, taip pat kai lankotės mūsų internetinėje svetainėje www.redgo.lt 

Kada lankotės mūsų svetainėje, mes apdorojame asmeninius duomenis apie Jus. 

 

Duomenų rūšys ir tikslai

 

Mes renkame ir apdorojame šio tipo asmeninę informaciją:

 

 • Naudojama operatyvinė kompiuterio sistema, kalbos nustatymai, naršyklės tipas, įrangos tipas, MAC numeris ( priklausomai nuo naudojamos įrangos) bei kita.
 • Mūsų internetinės svetainės naršymo laikas ir trukmė kiekvieno lankyto puslapio.
 • Pomėgiai ir pageidavimai.

 

Redgo renka informaciją slapukų pagalba. Apie slapukų naudojimą Jūs galite susipažinti slapukų puslapyje. ​

Mes renkame ir apdorojame informaciją šiais tikslais:

 

 • Kad svetainė būtų rodama Jūsų naršyklė
 • Optimizuoti svetainę bei gerinti Jūsų naršymo patirtį.
 • Dėl lankomumo statistikos
 • Gerinti statistinius duomenis ir analizę, siekiant tobulinti produktus, paslaugas ir technologijas
 • Rinkodaros tikslais, įskaitant profilių kūrimą ir elgsenos analizę, kad mūsų informacija apie paslaugas ir pasiūlymus atitiktų Jūsų

 

Laikytis galiojančių teisės aktų (pvz., ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įskaitant:

 

 • Asmens duomenų tvarkymo pagrindinių principų ir tvarkymo teisinio pagrindo laikymasis (pvz., sutikimo gavimas)
 • Techninių ir organizacinių saugumo priemonių įgyvendinimui ir priežiūrai
 • Įtariamų arba žinomų saugumo pažeidimų ir duomenų subjektų bei valdžios institucijų pranešimų tyrimui
 • Duomenų subjektų ir trečiųjų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimui
 • Patikrinimų tvarkymas, prašymai iš ir priežiūros institucijų tenkinimui
 • Ginčų valdymui iš duomenų subjekto bei trečių asmenų.

 

Šaltiniai

 

Mes renkame informaciją apie jūsų svetainės naršymo patirtį, naudodami slapukus. ​ Daugiau apie tai galite sužinoti mūsų slapukų politikos puslapyje. Informacija gali būti renkama apie Jus tiesiogiai, per mūsų IT sistemas,  per "Redgo" konsoliduotas bendroves arba iš trečiųjų šalių.

 

Teisinis pagrindas rinti ir naudoti asmeninę informaciją. 

 

Teisinis pagrindas rinkti Jūsų asmeninius duomenis slapukais, įskaitant profilių sudarymo tikslais, yra Jūsų sutikimas, kurio reikia norint išsaugoti arba gauti informaciją. 

 

Analitiniams ir statistiniams tikslams - teisinė bazė apdorojimui yra mūsų teisėtas interesas (Straipsnis 6 (1) (f) – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau -  BDAR), susidedantis iš vartotojo veikos ir jo pasirinkimų tyrimo, siekiant gerinti mūsų paslaugų funkcionalumą.

 

Nustatant, tiriant ar ginant pretenzijas - teisinė bazė apdorojimui yra mūsų teisėtas pagrindas (Straipsnis 6 (1) (f) - BDAR) saugoti savo teises.

 

Jūs turite teisę atšaukti sutikimą, tačiau tai neturės įtakos esamų duomenų apdorojimui.

 

Savanoriškas ir privalomas rinkimas. 

 

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas. Jei nuspręsite nepateikti informacijos, galbūt negalėsite pasiekti svetainės arba naudoti tam tikras svetainės funkcijas ir pan.

 

Duomenų saugojimo laikas

 

Mes saugome Jūsų asmeninius duomenis tiek laiko, kiek yra tikslinga juos laikyti, kad atitiktume aukščiau minėtus tikslus ir visus kitus teisėtus tikslus.

 

Jūsų teisės

 

Atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus apribojimus, Jūs turite tokias teises: teisę susipažinti su Jūsų asmeniniais duomenimis, teisę į neteisingos informacijos ištaisymą, teisę ištrinti informaciją, teisę į duomenų tvarkymo apribojimą, teisę į duomenų perkėlimą ir teisę pareikšti prieštaravimus asmens duomenų tvarkymui, įskaitant automatizuotą individualų sprendimų priėmimą.

 

Teisė prieštarauti

 

Jūs turite teisę, dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, prieštarauti dėl asmens duomenų tvarkymo, kai teisinis pagrindas yra teisėti interesai. Redgo nebetvarkys asmeninės informacijos, nebent Redgo gali įrodyti teisėtas priežastis dėl asmens duomenų tvarkymo, arba duomenų apdorojimas yra būtinas norint nustatyti, įvykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 

Kontaktai

 

Jei turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar privatumo teisių, galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių adresu info@falck.lt arba mūsų duomenų apsaugos pareigūną adresu dpo@falck.com.

 

UAB "Redgo Lithuania" 

 

Savanorių. pr. 173

 

Vilnius, LT-02300


 

Data: 2022-12-14